ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไซต์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

::เมนูหลัก::
ประวัติ
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร์
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบคณะกรรมการ สกสค.
ทำเนียบคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู
ทำเนียบคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ทำเนียบที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สกสค.จ.ชัยภูมิ
ทำเนียบผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.
บทบาทหน้าที่
แบบฟอร์มเอกสาร
พรบ.,ระเีบียบ,กฎหมาย
สถานที่ตั้ง สกสค.จังหวัด
ทั่วประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับ ชพค.
ความรู้เกี่ยวกับ ชพส.
ข่าว สกสค.จังหวัดชัยภูมิ
โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
::เกี่ยวกับ ชพค.::
ผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
หน้าที่ที่ ช.พ.ค.ต้องปฏิบัติ
การให้บริการสงเคราะห์
ครอบครัว
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
การยื่นเรื่องขอรับจัดการศพ
การยื่นเรื่องขอรับเงิน
สงเคราะห์
::เกี่ยวกับ ชพส.::
ผู้ที่มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
หน้าที่ที่ ช.พ.ส.ต้องปฏิบัติ
การให้บริการสงเคราะห์
ครอบครัว
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
การยื่นเรื่องขอรับค่าจัดการศพ
การยื่นเรื่องขอรับเงิน
สงเคราะห์
:: เกี่ยวกับสวัสดิการ::
หอพักกรุงเทพฯ
หอพักส่วนภูมิภาค
บริการอื่น ๆ
สถานพยาบาล สกสค

มูลนิธิ

สวัสดิการ
  


โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

* ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนัดยื่นแบบคำขอกู้
* ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ยื่นความจำนง

(คลิกที่นี่)

  :: กิจกรรม สกสค. ::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
:: ลิงค์สำคัญ::

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-821933
www.otep-cpm.go.th

E-mail otep-chaiyaphum@hotmail.com

นายสานิตย์ พลศรี
ผอ.สกสค.ชัยภูมิ

ค่าสงเคราะห์รายศพ
ประจำเดือนเมษายน 2559
ชพค. 523 บาท
ชพส. 281 บาท

****เก็บเงินสิ้นเดือน เม.ย. 59

 :: ข่าวเด่นประจำวัน
 :: เว็บวารสาร บริการ บันเทิง ::
หนังสือวารสาร, นิตยสาร : สยามสปอร์ต :การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  :   แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ : ข้อมูลท่องเที่ยว : ดูดวง และโหราศาสตร์ : เช็คเที่ยวบิน : ตารางเดินรถไฟ : ตารางเดินรถ บ.ข.ส. : ตารางเดินรถเมล์ ข.ส.ม.ก. : แผนที่กรุงเทพมหานคร : สำนักงานทะเบียนราษฎร์ : ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล : ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ : สมุดหน้าเหลือง :
ข้อมูลประเทศไทย  :  ข้อมูล OTOP :
อนุสาร อสท.
สถิติผู้เยี่ยมชม